Автори

Чавдар Бъчваров

Чавдар Бъчваров, д-р, гл. асистент, Клиника по рентгенология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Юлия Проевска

Д-р Юлия Проевска – Централна лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Кореспонденция: Д-р Юлия Проевска, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София

Юлияна Атанасова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Я. Славова

Янина Славова - д.м., професор, СБАЛББ „Св. София”, София Кореспонденция: д-р Янина Славова, СБАЛББ „Св. София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Яна Бочева

Яна Бочева, д-р, Център по клинична лаборатория, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Яна Тодорова

Яна Тодорова, гл. асистент, биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Янис Папатанасиу

Проф. д-р Янис Папатанасиу, дм, Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина Кореспонденция: проф. д-р Янис Папатанасиу, Катедра Кинезитерапия, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море“ 8, 1527 София, е-mail:giannipap@yahoo.co.uk

Яница Желязкова

Яница Желязкова, Първа катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Янчо Янчев

Янчо Янчев, д-р, гл. асистент, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна