Автори

Станислава Йорданова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Станислава Йорданова

Станислава Йорданова – биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Стефан Костянев

проф. д-р, дмн, ръководител на катедра по Патофизиолигия, Медицински Университет – Пловдив

Стефан Станимиров

д-р Стефан Станимиров, Клиника по пулмология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" – Плевен

Стефан Чернодрински

Division of Academic Internal Medicine and Geriatrics, Department of Medicine, University of Illinois at Chicago Кореспонденция: Stefan Tchernodrinski MD MS, Associate Professor of Clinical Medicine, Director, Point of Care Ultrasound Fellowship, Division of Academic Internal Medicine and Geriatrics, Department of Medicine, University of Illinois at Chicago Email: stefant@uic.edu

Стефано Мазиеро

Секция по рехабилитация, Департамент по невронауки, Университет на град Падуа, Италия

Стоян Атанасов

Стоян Атанасов е професор, преподавател по френска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стоян Иванов

Стоян Иванов, д-р, д.м., доцент, СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет – София Кореспонденция: Доц. д-р Стоян Иванов, СБАЛББ „Св. София”, София

Стоян Иванов

доц. Стоян Иванов, д.м., Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Стоян Иванов

ДКЦ „ВИТА – 1“, София Кореспонденция: доц. Стоян Иванов, дм, ДКЦ „Вита-1”, ул. „Драговица” №9, 1505 София