Автори

Стоян Иванов

Стоян Иванов, д-р, д.м., доцент, СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет – София Кореспонденция: Доц. д-р Стоян Иванов, СБАЛББ „Св. София”, София

Стоян Иванов

доц. Стоян Иванов, д.м., Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Стоян Иванов

ДКЦ „ВИТА – 1“, София Кореспонденция: доц. Стоян Иванов, дм, ДКЦ „Вита-1”, ул. „Драговица” №9, 1505 София

Стоян Тонев

Стоян Тонев, д-р, д.м., доц, Началник на Военномедицинска академия – София

Стоянка Владева

Стоянка Владева, д-р, д.м., Клиника по вътрешни болести, Тракийски университет – Стара Загора

Т. Бадаров

Т. Бадаров, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Таньо Стефанов

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Таньо Стефанов Бургасмед – гр. Бургас

Таня Стратева

гл. асистент, д-р, Катедра по микробиология, Медицински университет – София

Татяна Ангелова

Д-р Татяна Ангелова, дм, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, експерт към Български съюз по балнеология и спа туризъм

Татяна Влайкова

Катедра по Химия и биохимия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора