Автори

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: д-р Станислав Иванов, общопрактикуващ лекар, 25 ДКЦ – София, e-mail: staniiv@dir.bg; тел: 0888747690

Станислав Коцев

Инфекциозно отделение – МБАЛ „Пазарджик” АД

Станислав Янев

Кореспонденция: Станислав Янев, Лаборатория по лекарствена токсикология, Институт по невробиология, Българска академия на науките, София; YanevSG@gmail.com

Станислава Йорданова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Станислава Йорданова

Станислава Йорданова – биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Стефан Костянев

проф. д-р, дмн, ръководител на катедра по Патофизиолигия, Медицински Университет – Пловдив

Стефан Станимиров

д-р Стефан Станимиров, Клиника по пулмология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" – Плевен

Стефан Чернодрински

Division of Academic Internal Medicine and Geriatrics, Department of Medicine, University of Illinois at Chicago Кореспонденция: Stefan Tchernodrinski MD MS, Associate Professor of Clinical Medicine, Director, Point of Care Ultrasound Fellowship, Division of Academic Internal Medicine and Geriatrics, Department of Medicine, University of Illinois at Chicago Email: stefant@uic.edu

Стефано Мазиеро

Секция по рехабилитация, Департамент по невронауки, Университет на град Падуа, Италия

Стоян Атанасов

Стоян Атанасов е професор, преподавател по френска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски”