Автори

Силва Андонова

Силва Андонова, д-р, д.м., ст. асистент, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Кореспонденция: Д-р Силва Андонова, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, бул. „Хр. Смирненски” № 1, 9010 Варна; e-mail: drsilva@abv.bg

Силвия Милева

доц. д-р Силвия Милева

Силвия Шопова

доц., д-р Силвия Шопова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Симеон Янев

Писател

Симон Аждерян

Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: Д-р Симон Аждерян, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3; е-mail: sajderian@gmail.com

Сирма Милева

Д-р Сирма Милева, дм, главен асистент, педиатър, детски пулмолог, Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Александровска”, Катедра по педиатрия към Медицински факултет Кореспонденция: д-р Сирма Милева, дм, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Г. Софийски“ № 1, п.к. 1431 e-mail: sirmamileva@yahoo.com

Снежина Лазова

Снежина Лазова

Снежина Лазова, дм, главен асистент, отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Катедра по здравни грижи, Факултет по обществено здраве, МУ София Кореспонденция: гл.ас. д-р Снежина Лазова, дм, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Отделение по педиатрия, МЦ „Инспиро“, Катедра по здравни грижи, Факултет по обществено здраве, МУ София; e-mail: s.lazova@foz.mu-sofia.bg; snejina@lazova.com

Соня Тотева

доц. Соня Тотева, дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании – Суходол Кореспонденция: Доц. Соня Тотева, дм, директор на ДПБЛНА – Суходол, ул. Пиротска 117, София 1303, e-mail: dtoteva@abv.bg

София Латифян

София Латифян, д-р, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София