Автори

Румен Бенчев

Проф. Румен Бенчев, председател на Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия Кореспонденция: проф. Румен Бенчев, Хил Клиник, бул „Александър Пушкин” 71, София 1618; е-mail: rbenchev@gmail.com

Румен Василев

Румен Станчев

Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София

С. Андерсън

Клиника по респираторна медицина, Кемпърдаун, Австрали

С. Стратиева

Д-р С. Стратиева, Клиника „Нервни болести“, ВМА-София

Сабрина Тумбиоло

Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия

Сава Василев

доц. д-р Сава Василев, преподавател по българска литература във Великотърновския университет, писател

Савелина Поповска

Проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., ръководител катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Светлана Велизарова

МБАЛББ”Света София” – Детска клиника Кореспонденция: доц. С. Велизарова,д.м., Детска клиника, МБАЛББ ”Света София”, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №17 e-mail:velizarovasv@gmail.com

Светлана Цолова

д-р Светлана Цолова, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София