Автори

Роси Радоева

Роси Радоева е лекар – терапевт във Варна, автор и идеен ментор на интернет-сайта на випуск 1980 на Медицински Факултет Варна: www.vipusk1980vmi.com

Росица Донкова

Росица Костова

Ростислава Русева

Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Света Анна“ – София

Румен Асенов

д-р Румен Асенов, Клиника по гръдна хирургия; ВМА – София, 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, e-mail: rumen.assenow@gmail.com

Румен Бенчев

Проф. Румен Бенчев, председател на Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия Кореспонденция: проф. Румен Бенчев, Хил Клиник, бул „Александър Пушкин” 71, София 1618; е-mail: rbenchev@gmail.com

Румен Василев

Румен Станчев

Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София

С. Андерсън

Клиника по респираторна медицина, Кемпърдаун, Австрали

С. Стратиева

Д-р С. Стратиева, Клиника „Нервни болести“, ВМА-София