Автори

Проф. Георги Момеков

Проф. Георги Момеков

Професор по фармакология и фармакотерапия, Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Председател на българското научно дружество по фармация.

Р. Асенов

Р. Асенов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Р. Михайлова-Гарнизова

Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София

Р. Ненова

НРЛ Особено опасни бактериални инфекции (НРЛ ООБИ), НЦЗПБ Кореспонденция: д-р Р. Ненова, дм, НРЛ ООБИ, НЦЗПБ, бул. „Генерал Столетов“ №44 А, 1233 София

Радка Христоскова

Радка Христоскова, Катедра по обща и клинична патология, Военномедицинска академия - София

Радослав Билюков

д-р Радослав Билюков, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София

Радослав Бимбалов

Радослав Вълков

Росен Калпачки

Росен Калпачки

Клиника по нервни болест към УМБАЛ “Света Анна” – София

Росен Петков

Доц. д-р Росен Петков КАИЛ СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет, София Кореспонденция: Доц. д-р Росен Петков, дм, СБАЛББ „Св. София”