Автори

Пеньо Костадинов

доктор по философия, Връзки с обществеността, областна администрация Бургас

Петкана Христова

проф. Петкана Христова, д.м. - Катедра "Общественоздравни науки" - Медицински университет - Плевен

Петранка Троянова

Кореспонденция: Д-р Вера Мегданова, специалист по онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, megdanova.vera@abv.bg

Петър Генев

д-р, Катедра по патология, Медицински университет, Варна

Петър Петров

Covid отделение, МБАЛ „Свети Мина“, Пловдив

Петър Чипев

Медицински център “InSpiro” Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, petyr.chipev@abv.bg

Петър Шаламанов

Кореспонденция: Д-р Петър Шаламанов, Отделение по образна диагностика, МБАЛ Люлин, София; pshalamanov@yahoo.com

Петър Шивачев

Петър Шивачев, д-р, гл. асистент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Петя Ангелова

Петя Ангелова, д-р, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София Кореспонденция: Д-р Петя Ангелова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431; e-mail: pete_13@abv.bg

Пламен Павлов

д-р Пламен Павлов, главен асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет – Плевен Кореспонденция: Д-р Пламен Павлов, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, ул. „Владимир Вазов” 81, 5800 Плевен; e-mail: plpavlov@abv.bg