Автори

Петър Чипев

Медицински център “InSpiro” Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, petyr.chipev@abv.bg

Петър Шивачев

Петър Шивачев, д-р, гл. асистент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Петя Ангелова

Петя Ангелова, д-р, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София Кореспонденция: Д-р Петя Ангелова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431; e-mail: pete_13@abv.bg

Пламен Павлов

д-р Пламен Павлов, главен асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет – Плевен Кореспонденция: Д-р Пламен Павлов, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, ул. „Владимир Вазов” 81, 5800 Плевен; e-mail: plpavlov@abv.bg

Пламен Петровски

Кореспонденция: Д-р Пламен Петровски д.м., доцент, Медицински център INSPIRO, mc@inspiro-bg.com

Пламен Яковлиев

Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора Кореспонденция: Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора, e-mail: yakovliev@abv.bg

Проф. Галина Кирова-Недялкова

Проф. Галина Кирова-Недялкова

Проф. Галина Кирова-Недялкова, Началник на Клиника по образна диагностика, АСК Токуда болница Кореспонденция: Проф. Галина Кирова-Недялкова, Клиника Образна диагностика, АСК Токуда болница, Бул. „Никола Вапцаров“ 51Б, 1407 София, gal.kirowa@gmail.com

Проф. Георги Момеков

Проф. Георги Момеков

Професор по фармакология и фармакотерапия, Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Председател на българското научно дружество по фармация.

Р. Асенов

Р. Асенов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Р. Михайлова-Гарнизова

Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София