Автори

Т. Бадаров

Т. Бадаров, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Таньо Стефанов

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Таньо Стефанов Бургасмед – гр. Бургас

Таня Стратева

гл. асистент, д-р, Катедра по микробиология, Медицински университет – София

Татяна Влайкова

Катедра по Химия и биохимия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Теменуга Маринова

Теменужка Веселинова

д-р Теменужка Веселинова, асистент в катедра "Патологоанатомия" - Медицински университет - Плевен

Тодор Кантарджиев

проф. д-р, директор на Национален център по заразни и паразитни болести

Тодор Кръстев

Проф. арх. Тодор Кръстев, д.а.н., Председател на Асоциация за културен туризъм

Тодор Попов

д-р Тодор Попов, д.м., доцент, Клиника по алергология и астма, МБАЛ Александровска – София Кореспонденция: Доц. д-р Тодор Попов, Клиника по алергология и астма, МБАЛ Александровска, бул. „Св. Георги Софийски” 1, 1431 София, тел. (02) 9230397; факс: (02) 9230715; е-mail: tedpop@rtb-mu.com

Тройчо Троев

проф. д-р Тройчо Троев, дмн, Началник на Клиника по физиотерапия и рехабилитация, Военномедицинска академия - София