Автори

Станислав Янев

Кореспонденция: Станислав Янев, Лаборатория по лекарствена токсикология, Институт по невробиология, Българска академия на науките, София; YanevSG@gmail.com

Станислава Йорданова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Станислава Йорданова

Станислава Йорданова – биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Стефан Костянев

проф. д-р, дмн, ръководител на катедра по Патофизиолигия, Медицински Университет – Пловдив

Стефан Станимиров

д-р Стефан Станимиров, Клиника по пулмология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" – Плевен

Стоян Атанасов

Стоян Атанасов е професор, преподавател по френска литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стоян Иванов

Стоян Иванов, д-р, д.м., доцент, СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет – София Кореспонденция: Доц. д-р Стоян Иванов, СБАЛББ „Св. София”, София

Стоян Иванов

доц. Стоян Иванов, д.м., Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Стоян Тонев

Стоян Тонев, д-р, д.м., доц, Началник на Военномедицинска академия – София

Стоянка Владева

Стоянка Владева, д-р, д.м., Клиника по вътрешни болести, Тракийски университет – Стара Загора