Автори

Силва Андонова

Силва Андонова, д-р, д.м., ст. асистент, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Кореспонденция: Д-р Силва Андонова, Втора неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, бул. „Хр. Смирненски” № 1, 9010 Варна; e-mail: drsilva@abv.bg

Силвия Милева

доц. д-р Силвия Милева

Силвия Шопова

доц., д-р Силвия Шопова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Симеон Янев

Писател

Симон Аждерян

Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: Д-р Симон Аждерян, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3; е-mail: sajderian@gmail.com

Соня Тотева

доц. Соня Тотева, дм, директор на Държавна психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании – Суходол Кореспонденция: Доц. Соня Тотева, дм, директор на ДПБЛНА – Суходол, ул. Пиротска 117, София 1303, e-mail: dtoteva@abv.bg

София Латифян

София Латифян, д-р, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София

Станислав Иванов

Станислав Иванов, д-р, специализант в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София Кореспонденция: д-р Станислав Иванов, общопрактикуващ лекар, 25 ДКЦ – София, e-mail: staniiv@dir.bg; тел: 0888747690

Станислав Коцев

Инфекциозно отделение – МБАЛ „Пазарджик” АД