Автори

Мария Токмакова

доц., д-р, дм, Клиника по кардиология, Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Мартийн Шпраут

Program Development Centre, CIRO+, centre of expertise for chronic organ failure, Horn, the Netherlands, Секретар на Група 01.02 към Европейското Респираторно Общество: Рехабилитация & Хронични грижи (Rehabilitation & Chronic Care) Кореспонденция: Dr. Martijn A. Spruit, Program Development Centre, Hornerheide 1, 6085 NM, Horn, the Netherlands

Мартина Гълъбова

Мартина Гълъбова, д-р, гл. асистент, Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Кореспонденция: Д-р Мартина Гълъбова, УМБАЛ „Света Марина”, бул. „Христо Смирненски” 1, Катедра Педиатрия, Първа детска клиника, e-mail: galabova_m@yahoo.com

Микела Боса

Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия; Неврологично и неврорехабилитационно отделение, Фондация I.R.C.C.S. „Санта Лучия“

Мила Петрова

Кореспонденция: Д-р Вера Мегданова, специалист по онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, megdanova.vera@abv.bg

Мирослава Кадурина

Мирослава Кадурина, д-р, д.м., доц, Началник клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Михаела Манолова

Михаела Муре Аконстантинесей

Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия; Отделение по функционална рехабилитация, Институт „Санта Киара“, град Лече, Италия

Михаил Шиндов

д-р Михаил Шиндов, Отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите и белодробни заболявания, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София

Н. Бранкова

НРЛ Молекулярна микробиология, НЦЗПБ