Автори

Петър Генев

д-р, Катедра по патология, Медицински университет, Варна

Петър Чипев

д-р Петър Чипев, Специалист по респираторна медицина и медицина на съня, Медицински Център INSPIRO - София

Петър Шивачев

Петър Шивачев, д-р, гл. асистент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Петър Чипев Петър Чипев

Петя Ангелова

Петя Ангелова, д-р, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София Кореспонденция: Д-р Петя Ангелова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431; e-mail: pete_13@abv.bg

Пламен Павлов

д-р Пламен Павлов, главен асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет – Плевен Кореспонденция: Д-р Пламен Павлов, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, ул. „Владимир Вазов” 81, 5800 Плевен; e-mail: plpavlov@abv.bg

Пламен Яковлиев

Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора Кореспонденция: Пламен Яковлиев, д.м., Тракийски университет – Стара Загора, e-mail: yakovliev@abv.bg

Проф. Галина Кирова

Проф. Галина Кирова

дм, проф. завеждащ Клиника по Образна диагностика, Аджибадем сити Клиник, болница Токуда Кореспонденция: Клиника по Образна диагностика, Аджибадем сити Клиник, болница Токуда, бул. Вапцаров 51Б, 1407 София, тел. 0888 401 678

Проф. Георги Момеков

Проф. Георги Момеков

Професор по фармакология и фармакотерапия, Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Председател на българското научно дружество по фармация.

Р. Асенов

Р. Асенов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София