Автори

Николай Янев

д-р Николай Янев, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински Университет – Плевен

Нина Петкова

Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия - София

Огнян Георгиев

Огнян Георгиев

Огнян Георгиев, доц., д-р, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София

Окан Алиман

д-р, дм, Клиника по кардиология, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Каредад“

Отто Шох

Otto Schoch, Dr. Med. PhD, Pulmonary Divisions, Kantonsspital St. Gallen, Switzerland

Павлина Глоговска

д-р Павлина Глоговска, Клиника по пулмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Плевен

Панайот Ляков

Паулина Владова

Д-р Паулина Владова, докторант в Клиника "Гнойна и септична хирургия", Медицински Университет - Плевен

Пеньо Костадинов

доктор по философия, Връзки с обществеността, областна администрация Бургас

Петкана Христова

проф. Петкана Христова, д.м. - Катедра "Общественоздравни науки" - Медицински университет - Плевен