Автори

Камелия Генова

д-р Камелия Генова, Отделение по образна диагностика и интервенционална рентгенология, Национална кардиологична болница, София, ул. Коньовица 65, София 1309

Камелия Кондова

Камен Янков

Камен Янков, доц., Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет - Варна Кореспонденция: Камен Янков, e-mail: kamen_yankov@yahoo.com

Катя Михайлова

УНСС, катедра „Икономическа социология“

Кирил Терзийски

Кирил Терзийски, д-р, Главен асистент, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив Кореспонденция: Кирил Терзийски, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, Пловдив 4002

Кирил Христозов

Кирил Христозов, д-р, д.м., доцент, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна

Конрад Блох

Konrad Bloch, Prof., Dr. Med, PhD, University Hospital of Zürich, Switzerland

Константин Павлов

Кончета Лъока

Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия. Кореспонденция: Кончета Лъока, MD, PRM, PhD, Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия E-mail: cljoka@gmail.com

Красимир Аврамов

Катедра Патофизиология, Медицински университет – Пловдив Кореспонденция: Д-р Красимир Аврамов, Катедра Патофизиология, Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А, гр. Пловдив, e-mail: kavramov@pathophysiology.info