Автори

Иванка Гергова

д-р, микробиолог, Лаборатория по Микробиология – ВМА, София

Ивета Ташева

Илиана Теодорова

Илиана Теодорова, д-р, Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна

Ирен Цочева

Доц. Ирен Цочева, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, консултант в Медицински център „INSPIRO” Кореспонденция: Доц. Ирен Цочева, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, бул. „Ген. Е.Тотлебен“ 21, irenmd@yahoo.com

Ирен Цочева

Ирен Цочева

доц. Ирен Цочева, дм – началник на Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, София Кореспонденция: доц. Ирен Цочева, дм, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, Отделение по педиатрия, София, България, бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен“ №21, п.к. 1606, e-mail: irenmd@yahoo.com

Ирина Гиндева

Ирина Гиндева, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА – София

Искра Томова

Кореспонденция: Гл.фас. д-р Искра Томова, дм, НРЛ ООБИ, НЦЗПБ, бул. „Генерал Столетов“ №44 А, 1233 София e-mail: iskra.tomova@gmail.com

Йоана Милушева

Кореспонденция: Д-р Вера Мегданова, специалист по онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, megdanova.vera@abv.bg

Йоана Попова

Кореспонденция: Д-р Вера Мегданова, специалист по онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, megdanova.vera@abv.bg

Йоника Димова

Клиника по инфекциозни, тропически и паразитни болести, Военномедицинска академия - София