Автори

Румен Леонидов

Румен Леонидов

Поет, публицист, главен редактор на списание “Книжарница”

Явор Иванов

Явор Иванов

Явор Иванов, д-р, д.м., доцент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински унивирситет – Плевен Кореспонденция: Доц. д-р Явор Иванов, Клиника по пневмология и фтизиатрия, ул. „Владимир Вазов” 81, Плевен 5800; e-mail: yavor.ivanov@mbox.contact.bg

Анахид Торосян

Анахид Торосян

д-р, д.м., главен асистент, Клиника по пулмология, Медицински университет – Пловдив Кореспонденция: д-р Анахид Торосян, Клиника по пулмология, Медицински университет – Пловдив, ул. „Прогрес” № 6, 4002 Пловдив; е-mail: ani_torossian@hotmail.com

Антоанета Димитрова

Антоанета Димитрова, д-р, гл. асистент, Катедра Кинезитерапия и рехабилитация, Национална спортна академия Кореспонденция: Д-р Антоанета Димитрова, Катедра Кинезитерапия и рехабилитация, Национална спортна академия „В. Левски”, ул. „Гургулят” № 1, 1000 София; e-mail: tonialllex@yahoo.com

Атанас Янев

д-р Атанас Янев, Клиника по белодробни болести, Венномедицинска Академия - София, ул. Георги Софийски 3,1606 София

Ваня Юрукова

д.м., СБАЛББ”Света София” - Медицински Университет –София Коренспонденция: Ваня Юрукова, д-р, доцент, СБАЛББ”Света София”, Бул акад Иван Гешов17, София 1431, тел. 80 54 276, е-mail: vania_youroukova@hotmail.com

Владимир Ходжев

Владимир Ходжев

доц., д.м., Началник на Клиника по пулмология, Университетска болница „Св. Георги”, Медицински университет – Пловдив Кореспонденция: доц. Владимир Ходжев, Началник на Клиника по пулмология, Университетска болница „Св. Георги”, Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15, 4002 Пловдив

Диана Петкова

д-р, дм, гл. асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ “Св. Марина” - Варна, МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна Кореспонденция: доц. д-р Диана Петкова, д.м , Клиника по Белодробни болести, УМБАЛ „Св.Марина” Варна, МУ Варна, Варна, 9000,бул.” Хр.Смирненски” 1, е-mail: dipetkova@hotmail.com

Димитър Калев

доц. Димитър Калев, д.м., Началник на Клиника по онкология, Медицински университет - Варна

Златимир Коларов

Златимир Коларов, д-р, д.н., професор, Клиника по ревматология, Медицински университет – София Член е на Научното дружество по ревматология, на Съюза на учените в България, на Съюза на българските писатели, на Клуба на лекарите-писатели „Димитър Димов” и на Съюза на българските филмови дейци, гилдия „Сценаристи”. Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза. Автор е на повече от 320 научни труда, 10 монографии и медицински справочници, 2 научно-популярни книги за пациенти, 5 художествени книги и сценарист на един игрален и четири документални филма.