Таньо Стефанов

Фиг. 2

Ниво на профилактичната култура сред българските пациенти

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Бургасмед – гр. Бургас   Резюме Относително висок е делът на пациентите, които заявяват, че ходят при лекар само с профилактична цел „по-рядко от един път годишно“. Във високорисковата група на въпроса „Колко пъти годишно посещавате лекар/медицински специалист/с профилактична цел?“, на първо място, но недостатъчно като брой са пациентите, / прочети повече