Стоян Иванов

Диференциация и антифибротична терапия на дифузни белодробни болести в зависимост от характеристиката на интерстициалните (ретикуларни/фиброзни) изменения

Използвани съкращения:   ДИББ – Дифузни интерстициални белодробни болести ИИП – Идиопатични интерстицилни пневмонии ИБФ – Идиопатична белодробна фиброза ППФЕ – Плевропулмонална фиброеластоза ОФОП – Остра фибриноза и организирана пневмония ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония КОП – Криптогенна организирана пневмония КТ – Компютърна томография ЛИП – Лимфоидна интерстициална пневмония ОИП – Остра интерстициална пневмония РБ-ИББ / прочети повече