Стефано Мазиеро

Пулморехабилитация за лица след прекаран COVID-19 в СПА обстановка: обосновано предложение след обзор на актуални литературни доказателства.

Резюме   Пулморехабилитацията е от съществено значение за изписаните след прекаран COVID-19 пациенти с респираторни наушения. Поради високия брой на заболелите и относително малко налични бази за провеждане на рехабилитационно лечение след острата фаза, ние считаме, че СПА центровете могат да бъдат валидна извънболнична алтернатива.    Целта ни е да проверим актуалните литературни данни, свързани / прочети повече