Стефан Чернодрински

Как да започнем програма за обучение и използване на ехография на бял дроб в нашата практика

Създаването на програма за ехография на бял дроб в дадена институция не само е възможно, но е лесно постижимо. Необходимите съставки за успешна рецепта са: административна подкрепа, мотивация, ехограф(и), експерт – лидер, учебна програма, материали за обучение.     Административна подкрепа    Административната подкрепа като външна мотивация може да дойде по линия на задължение. Например / прочети повече

Протоколи и находки при чести респираторни синдроми и болести

След запознаването с техниката на сканиране и основните находки при белодробната ехография следва клиничното приложение при синдроми и диагнози.     Остра дихателна недостатъчност   Протоколът BLUE (Bedside Lung ULtrasound in Emergency)стои в основата на ехографската диагноза на острата дихателна недостатъчност1. BLUE позволява бърза оценка при леглото на болния, която отнема между 30 секунди и / прочети повече

Ехография на бял дроб и плевра при Ковид-19

Пандемията от Ковид-19 доведе до значителен интерес към белодробната ехография. Вече са доказани високата диагностична стойност на метода, възможността за триаж в спешното отделение или приемния кабинет и динамично проследяване на аерацията на белодробните полета. Ехографията на бял дроб при хоспитализираните и понякога в спешното отделение почти винаги се комбинира с фокусирана ехокардиография и често / прочети повече

Ехография на бял дроб и плевра – въведение, апаратура, техника на сканиране

Ехографията на белия дроб и плевра отбелязва значително развитие в последните две десетилетия. Считана първоначално за метод без приложения при повечето белодробни болести, с малки изключения – плеврален излив, в момента методът се ползва широко навсякъде по света от множество специалности – интернисти, фамилни лекари, кардиолози, интензивисти, пулмолози, спешни медици, педиатри, акушер-гинеколози. Много професионални общества / прочети повече

Практически подход при Ковид-19 в градска университетска болница в САЩ

Пандемията COVID-19 подлага здравните системи по света на безпрецедентен в скорошната история натиск. Въпреки намаляване на смъртността при тежко болните и рекордно бързата разработка на ваксини, специфично ефективно лечение липсва. От самото начало на пандемията държави, здравни системи и болници разработват собствени планове и протоколи за лечение. В този текст споделяме опита на Университетската болница / прочети повече