Снежина Лазова

Спирометрията – позната и непозната

Резюме   Сред функционалните диагностични тестове в пулмологията спирометрията несъмнено е най-разпознаваемият и най-широко достъпен в практиката метод. Тя е полезен метод за диагностициране на ранни болестни промени и често осигурява физиологично потвърждаване на клинично поставената диагноза. Когато се изпълнява и интерпретира правилно, може да служи и за оценка на прогресията на болестта и терапевтичния / прочети повече

Функционално изследване на дишането в новите реалности

Резюме   Непредсказуемото начало и продължителност на пандемията Ковид-19 повдигна редица въпроси и съображения относно противоинфекциозния контрол при провеждане на тестове за функционално изследване на дишането (ФИД) в амбулаторни и болнични условия. В отговор на това водещите респираторни общества разработиха препоръки за защита на пациентите и персонала във функционалните лаборатории. При необходимост от провеждане на / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2021__169x225

Функционално изследване на дишането – минало, настояще и бъдеще

Методите за функционално изследване на дишането (ФИД) са водещо средство за оценка на функционалното състояние на дихателната система. В клиничната практика процесът на интерпретация се основава на експертно мнение и включва разпознаване на определени модели (обструктивен, рестриктивен, смесен и норма), както и степенуване на тежестта съгласно международно приети препоръки.   Диагностичната стойност на функционалните изследвания / прочети повече