Сирма Милева

Големите предизвикателства – лечение на астма в ранна детска възраст

„Колкото по-малка е възрастта на децата с астмата, толкова по-ограничени са насоките за поведение, с които разполагаме като клиницисти“, според Szefler1.   Въпреки забележителния напредък в разбирането ни за астмата, наличието и разработването на нови лекарства за лечение, съгласно GINA всички пациенти с лека и средно тежка астма се лекуват унифицирано до 4-та стъпка, със / прочети повече

Торакална ехография в детска възраст

Торакалната ехография  (ТЕ) е нов образен метод, претърпял бърза еволюция през последните две десетилетия. В условията на пандемията от  COVID-19 той се утвърди като първа линия при оценка на пациенти в спешните звена. Ултрасонографското изследване е надеждна алтернатива на конвенционалната рентгенография с редица предимства – липса на йонизиращо облъчване, което позволява повторяемост и динамично проследяване, / прочети повече