Сибел Кафалиева

Oстър коронарен синдром в хода на COVID – 19

Резюме:   Пандемията от Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) се разпространи бързо по света с 314 милиона заразени и 5 милиона жертви (към декември 2021 г.) в световен мащаб. SARS-Cov-2 се оказа не само причиняващ вирусна пневмония, но и причина за серозни последици за сърдечносъдовата система. Доказано е, че COVID-19 може да се усложни / прочети повече