Силва Андонова

Двигателни нарушения – проблемното поле на съня

Медицина на съня е ново направление, ангажиращо специалисти от различни специалности, в това число неврология, психиатрия, пулмология. Качествената медицина на съня е винаги интердисциплинарно дело, тъй като нарушението на съня се среща при различни заболявания. Изхождайки от факта, че затруднението при заспиване и събуждане, макар и субективно, е свързано с функцията на централната нервна система / прочети повече

InSpiro_br2-2009print_img_21

Респираторна палиация при пациентка с амиотрофична латерална склероза (АLS) и хиперкапнична дихателна недостатъчност

Пациентите с амиотрофична латерална склероза (ALS) имат лоша прогноза и се нуждаят от симптоматично лечение. Съвременни данни показват, че активното лечение на пациенти с ALS с неинвазивна вентилация подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта на живот. Клиничен случай на 64-годишна жена с ALS демонстрира 18-месечното лечение с неинвазивна и инвазивна вентилация в домашни условия.   / прочети повече