Радослав Билюков

InSpiro-3-2010print_img_8

Съвременни диагностични техники в бронхоскопията за ранна диагноза на белодробния карцином

Белодробният карцином (БК) представлява огромен медико-социален проблем и е водеща причина за смъртност от малигнени заболявания по целия свят. По данни от World Health Report 2000, белодробният карцином е причина за смъртта на 860 000 мъже и 333 000 жени годишно.42 В САЩ и Канада повече хора умират от БК, отколкото от карцином на гърдата, / прочети повече