Петър Чипев

Роля на епителните цитокини в патогенезата на астма

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Диагностика в медицината на съня – поглед към бъдещето

Използвани съкращения:   ИИ – изкуствен интелект ОСА – обструктивна сънна апнея ПСГ – полисомнография ЕЕГ – електроенц ефалография ЕКГ – електрокардиография EМГ – електромиография ЕРГ – електроретинография BAI – индекс на мозъчната възраст PPG – фотоплетизмография NREM – сън без бързи очни движения REM – сън с бързи очни движения   Сънят е изключително / прочети повече

Терапевтични възможности в лечението на хиперсомниите – в очакване на голямото „добро утро“

Използвани съкращения: ННС – нарушен нощен сън НТ1 – нарколепсия, тип 1 ОСА – обструктивна сънна апнея ПДС – прекомерна дневна сънливост РКП – рандомизирано контролирано проучване ЦНХ – централни нарушения с хиперсомнолентност AASM – American academy of sleep medicine ESS – Epworth sleepiness scale Hct-1/Orx-1 – хипокретин-1/орексин-1 MWT – Maintenance of Wakefulness Test   / прочети повече

Да видиш звезди посред бял ден – мястото на дневните изследвания на съня в диагностиката на нарколепсията

Използвани съкращения ОСА – обструктивна сънна апнея ПДС – прекомерна дневна сънливост MSLT – Multiple sleep latency test MWT – Maintenance of wakefulness test SPS – Subjectively Perceived Sleepiness SSS – Stanford Sleepiness Scale     Сънливост или умора – има ли значение?   На концептуално ниво съществуват различни кръгове и пътища, обуславящи будността и / прочети повече

Нарколепсия – сънят като начин на живот

Използвани съкращения ПДС – прекомерна дневна сънливост ХП – хипокретин MSLT – тест за многократно измерване на латентността на съня REM – сън с бързи очни движения NREM – сън без бързи очни движения SOREMs – време за поява на REM сън след заспиване     Нарколепсията е хронично неврологично заболяване, свързано с контрола на / прочети повече

Сънливост без граници

Почти няма разстройство на съня, което да не съм усещал от първо лице: отчаяни опити да заспиш, докато сърцето ти пулсира в ушите, а в главата ти се разразява цунами от мисли, образи, спомени; чувство, че езикът ти колабира и спираш да дишаш, след което се будиш, борейки се да си поемеш дъх като обесен, / прочети повече

Клин клин избива, но единият клин остава – мястото на Isoprinosine в лечението на COVID-19

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

TLCO и KCO – Призрака и Мрака на функционалната диагностика

Като пулмолози на нас често ни се налага да правим редица изследвания, за да уточним състоянието на болния. Когато дойде ред за функционалните такива обаче, се озоваваме в света на сенките. Параметрите, които мерим, са просто сянка на процесите, които се развиват в белите дробове. Какво стои зад тях е важно. Какво е разположението му / прочети повече

Пулмологията е велика, респираторната физиология – великолепна

  Използвани съкращения: АКМ – алвеоло-капилярна мембрана ВК - витален капацитет ДО - дихателен обем ДП - дихателни пътища ДС - дихателна система ИК - инспираторен капацитет ОО - остатъчен обем ООИ - остатъчен обем на издишване ОХДК - оксихемоглобинова дисоциационна крива ООВ - остатъчен обем на вдишване ФОК - функционален остатъчен капацитет CO - въглероден окис CO2 - въглероден диоксид Hb - хемоглобин HbO2 - oксихемоглобин NO - азотен оксид / прочети повече

Ивермектин за лечение на COVID-19 – премиерата се отлага?

Нобеловата награда за медицина през 2015 година е присъдена на Campbell и Omura заради значимият им принос в изследването на медикамент на име „Ivermectin“ – „лекарство чудо“, макроцикличен лактон, представляващ хидрогениран авермектин, произвеждан от бактерия Streptomyces avermitilis. Исторически той е открит през 1975 година, използван за лечение на животни от 1981 г. и за лечение / прочети повече