Панайот Ляков

Зограф: Стратиевото царство

Тук времето тече обратно, скоростта е различна, спирките са неочаквани, срещите по трасето – изненадващи. Носталгията е забранена – завръщането не се трансформира в идилично-бутафорни сцени. Има преоткриване на познати неща, които нито се разрушават, нито се деформират, а преобразени в други форми, се транспортират в бъдещето. Тъй че движението всъщност е напред. За пръв / прочети повече

Зограф: Цветовете на душата или код за красота…

…непрекъснато разкрива Николай Янакиев като експериментира и търси нови пространства за безспорния си талант. За него изкуството е сложна амалгама от преживявания, колебания и терзания, които се претапят през чувствителността и интуицията на художника. Чрез въображението той напуска територията на ателието и странства в непознати светове. Там прави своите открития и ги нанася върху платното, / прочети повече

Непоносимата празнота на ментето

…Този мрак, този смях, тези  хрипове странни, тези тълпи от тапири , ревящи, този вой на сганта, те крещят от дъната на спящите вълчи капани, те прииждат, долитат, връхлитат към нас,  и с прехапан език бият лудите глухи камбани: тряссс,  трясс, тряс! Румен Леонидов („Пълнолуние”)   Да положим някакво начало на пътеводител в мъглявината на / прочети повече