Татяна Ненкина

Хиперсензитивен пневмонит – новото в контекста на прогресивните фиброзни заболявания на белия дроб

Резюме: Хиперсензитивният пневмонит е имуномедиирана болест, която се манифестира като интерстициална белодробна болест (ИББ) при предразположени индивиди, след експозиция на идентифициран или неизвестен фактор. Болестта не е рядка, но често разпознаването й се забавя или диагнозата се поставя на етап, в който са настъпили необратими фиброзни изменения в белите дробове.  Познаването на актуалните клинични препоръки за / прочети повече