Наталия Чилингирова

Смисъл на броя: Накъде с (изкуствен) интелект в онкологията?

Използвани съкращения:   БК – белодробен карцином ИИ - изкуствен интелект КТ - компютърна томография МРТ - магнитно резонансна томография НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином ПЕТ КТ - Позитронно емисионна томография MО - машинно обучение QoL - качеството на живот     В световен мащаб се запазват тенденциите за нарастване на заболеваемостта и смъртността от онкологични болести, сред които най-смъртоносен остава белодробният карцином (БК). Новодиагностицирани са приблизително 19,3 милиона / прочети повече

Смисъл на броя: Имунотерапия в лечението на белодробния карцином – факти, противоречия и предизвикателства

Използвани съкращения:   БАЛ – бронхоалвеоларен лаваж ДБК - дребноклетъчен белодробен карцином ИП - имуномедииран пневмонит НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином НЛР - нежелани лекарствени реакции КТ - компютърна томография ALK - пренарeждане при анапластичната  лимфом киназа EGFR - епидермален растежен фактор irAE - имунно-свързани нежелани реакции     Днес ракът се възприема като социално значимо заболяване, важен глобален проблем с висока заболяемост и смъртност, който продължава да бъде значително бреме / прочети повече

Смисъл на броя: Онкология от следващо поколение

Онкологичните болести заемат второ място по смъртност след сърдечносъдовите, като тенденцията за увеличение на заболеваемостта и смъртността се запазва през годините. По данни на Глобокан, през 2020 г. в света са регистрирани 19.3 млн. нови случая и 10 млн. смъртни случая вследствие на онкологична болест. Белодробният карцином остава най-смъртоносен.   В Европейския съюз 2.7 млн. / прочети повече

Нова ера в лечението на белодробния карцином. Имунотерапия.

  Наталия Чилингирова Данаил Дамянов   Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, УСБАЛ по онкология, София Данаил Дамянов, д-р, УСБАЛ по онкология, София   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com       Лечението на / прочети повече

Същност на изчерпателното геномно профилиране в онкологията. Роля при карцинома на белия дроб.

Наталия Чилингирова Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com       „Прецизната“ или „персонализираната“ медицина е бързо развиващ се подход за адаптиране на терапевтичните интервенции към индивидуалните характеристики на пациентите и/или тяхната болест, който / прочети повече

Препоръки за диагноза и лечение на белодробен карцином.

За болестта стара, колкото и света.

Поглед в миналото, настоящето и бъдещето в търсене на причината и лечението. Наталия Чилингирова Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com     „…Задачата да победим рака днес е една реалистична амбиция, защото за пръв / прочети повече