Мария Калинкова

Метаболитен синдром и хронична обструктивна белодробна болест

Използвани съкращения АХ – артериална хипертония БФ – белодробна функция ЗД – захарен диабет МС – метаболитен синдром ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест   През последните години все по голям брой проучвания доказват връзката между метаболитния синдром (МС) и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Обект на интерес представлява въпросът как метаболитният статус на пациентите / прочети повече