Милена Енчева

Хронично възпаление, ХОББ и белодробен карцином

Белодробният карцином (БК) е водеща причина за смъртност сред расите в целия свят, а хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е основна причина за болестност и смъртност в САЩ и Европа. Средната 5-годишна преживяемост за БК е 15%, а 1-годишната преживяемост е около 42%. С намаляване на тютюнопушенето в САЩ през последните 5 декади смъртността от / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_5

Модерни тенденции в интервенционалната пулмология

Уважаеми колеги, Сред различните области на белодробната медицина, революционно променени от технологичния прогрес, интервенционалнта пулмология е един от най-очевидните примери. Доскоро се използваше терминът интервенционална бронхология, обединяващ всички диагностични и терапевтични процедури, извън конвенционалната бронхоскопия. Понятието интервенционална пулмология включва и новата сфера на действие на модерния пулмолог – медицинската торакоскопия (плевроскопия). Диагностичната стойност на бронхоскопията / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_15

Стентиране на дихателните пътища

Преди около 130 години, британският зъболекар C.R. Stent изобретява съединение за отливки на дентални модели и шини. През следващите години името му става нарицателно за различни материи, използвани за фиксиране на тъкани или за поддържане на присадки или анастомоза1. Днес хирурзи, интервенционални радиолози и ендоскописти поставят стентове в почти всички стенозирани тръбообразни структури на тялото. / прочети повече

graf-Unasyn-articleвъзраст

Терапевтичен ефект на комбинацията sultamicillin и azithromycin при лечение на пневмонии, придобити в обществото

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_39

Новият свят на интервенционалната пулмология

От въвеждането си до наши дни флексибиланата бронхоскопия не е претърпяла големи промени по отношение на индикациите и начина на приложение. Ендобронхиалният ултразвук (ЕБУЗ) и автофлуоресцентната бронхоскопия (АФБ) са едни от малкото иновации в образните технологии. Пулмологичната общност възприема твърде бавно дори тези прогресивни методи, но би било късогледство да се счита, че бронхоскопията след / прочети повече

Значение на бронхоалвеоларния лаваж за диагнозата на идиопатичните белодробни фибрози

Significance of bronchoalveolar lavage for the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: S. Ohshimo, U. Costabel Публикация в Am Journ Respir Crit Care Med 2009; 179: 1043–1047   Според Консенсусната класификация на ATS/ERS от 2002 г. диагноза идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), постигната без хирургична белодробна биопсия, се приема за сигурна при съпоставими клинико-физиологични данни / прочети повече

Контролирано проучване за шестседмично лечение с нов инхалаторен фосфодиестеразен тип-4 инхибитор при ХОББ

A controlled trial of 6-weeks’ treatment with a novel inhaled phosphodiesterase type-4 inhibitor in COPD   Автори: J. Vestbo, L. Tan, G. Atkinson, J. Ward Публикация в: Eur Respir J 2009; 33: 1039–1044   Противовъзпалителните медикаменти при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са недостатъчни, а инхибиторите на ензима фосфодиестераза тип-4 (ФДЕ4) са интересен клас, повлияващ / прочети повече

Системни прояви и коморбидност при ХОББ

Systemic manifestations and comorbidities of COPD   Обзор на P. Barnes и B. Celli Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 1165–1185   Постоянно нарастващи данни показват, че хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е комплексно състояние, включващо и системни промени освен ограничение на въздушния поток. Последното има значими ефекти върху сърдечните функции и промяната в / прочети повече

Диференциална диагноза и поведение при фокални лезии тип матово стъкло

Differential diagnosis and management on focal ground-glass opacities   Автори: M. Infante, R. Lutman, S. Imparato Публикация в Eur Respir J 2009; 33: 821–827   Фокалните белодробни промени тип матово стъкло могат да се асоциират с бронхиолоалвеоларен карцином. Настоящото ретроспективно проучване има за цел да тества валидността на многостъпков подход при различаване на малигнени от / прочети повече

Роля на захарния диабет и гастро-езофагеалния рефлукс в етиологията на идиопатичните белодробни фибрози

Role of diabetes mellitus and gastro-oesophageal reflux in the aetiology of idiopathic pulmonary fibrosis   Автори: J. Gribbin, R. Hubbard, C. Smith Публикация в Respir Med 2009; 103: 927–931   Етиологията на идиопатичните белодробни фибрози (ИБФ) все още е неясна. Авторски екип от Великобритания прави проучване за възможната роля на захарния диабет (ЗД) и гастроезофагеалния / прочети повече