Любима Кьосева

Какво ново в GOLD 2022

Използвани съкращения     БФ – белодробна функция ВИД – върхов инспираторен дебит ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист ДДМА – дългодействащ мускаринов антагонист ДП – дихателни пътища ЕКЦ – екзацербации ИКС – инхалаторен кортикостероид НКТ – нискодозова компютърна томография ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     През последните две десетилетия нашето разбиране за хроничната / прочети повече