Лаура Брага Монерат

Функционален статус при пациенти след COVID-19. Връзка между функционалния статус и мускулно-скелетната функция при пациенти след COVID-19. Корелационно проучване.

Резюме   Въведение: Неизвестен до голяма степен остава отговорът на въпроса, дали обективните скали за измерване на функционалния статус са асоциирани със симптомно-базирани скали, създадени за пациенти след COVID-19. Настоящото проучване изследва връзката между функционалния статус и силата на периферните скелетни мускули при пациенти, преболедували COVID-19.   Методи: Сто и седемнадесет пациенти (61,5% от тях / прочети повече