Лара Бутарели

Рехабилитационни процедури при Covid-19 в болницата Тор Вергата в град Рим, Италия.

Резюме   След възникването на тежкия остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2) през 2020 г. коронавирусната болест (COVID-19) се превърна в пандемия със сериозни последици в глобален аспект. Пациентите с COVID-19 имат комплексни органно подържащи нужди, изискващи продължителна хоспитализация, тъй като при тях е налице висока нервно-мускулна слабост и дихателни нарушения, водещи до регрес на тяхното / прочети повече