Коста Костов

Днешните строители на България

Шарл Монтескьо определя политическата добродетел като обич към законите на страната и съблюдаване на тези закони в постъпките. Ако към тази кратка дефиниция добавим чест, почтеност и чувство на срам, политическата добродетел ще се сдобие с принципи и ценности.   При откриване на есенната сесия на Народното събрание в казаното от мнозинството представители на политическите / прочети повече

Любомъдрие: В знанието има морал

Всеки атом, който ми принадлежи, принадлежи и вам. Уолт Уитмън       Най-високите върхове на България са изкачвани винаги с водачеството на образовани българи. Само професионалните историци могат да изброят цялата поредица български владетели, но в народната памет ще останат непокътнати Борис I и Симеон Велики, защото от тяхното царуване започва историята на българския / прочети повече

Криобиопсия при интерстициални белодробни болести. Съкратен обзор на препоръките на Европейската респираторна асоциация (ERS)1

Използвани съкращения: БАЛ (BAL) – бронхоалвеоларен лаваж ИББ (ILD) – интерстициална белодробна болест МДД (MDD) – мултидисциплинарна диагноза ОИП (UIP) – обикновена интерстициална пневмония ТБББ (TBLB) – трансбронхиална белодробна биопсия ТБКБ (TBLC) – трансбронхиална белодробна криобиопсия ХББ (SLB) – хирургична белодробна биопсия HRCT – компютърна томография на бял дроб с висока резолюция     Точната / прочети повече

Гледайте към политиците в челна стойка

      „Аз не съм политик. Бях за промяната. Не съм преследвал никакви цели освен дългоочакваната глътка свобода. Затова сега, с все по-нарастващата аномалия на днешната демокрация, се чувствам като скъсан на житейски изпит.“     Това са думи на поета Иван Теофилов, добър повод за размисъл.       Някои, между които и / прочети повече

ХОББ: Дискусия около понятията – дефиниции, диагностични критерии, таксономия

Използвани съкращения: ДП – дихателни пътища ИКС - инхалаторни кортикостероиди КТ - компютърна томография ФОВ - фиксирана обструкция на въздушния поток ХБ - хроничен бронхит   ХОББ има нарастващо глобално разпространение и е голям товар за здравеопазването на всяка държава. Болестта придоби епидемиологични размери с над 300 милиона болни по целия свят, имайки предвид обстоятелството, че близо 70 % от болните остават недиагностицирани, / прочети повече

Имаме нужда от будилник за моралните ни рефлекси

В памет на Борис Георгиев (01.11.1888 – 09.04.1962 г.)   Човекът е условна окръжност, с определен център и неопределена периферия. В центъра са човешките добродетели, ценности, които ни държат на пределно разстояние от животинския свят – любов, приятелство, състрадание, алтруизъм, толерантност, отговорност, щедрост, отношение към ближния като към равноправно и равноценно човешко същество с неотменими / прочети повече

Разрухата ни доведе до точката

В Украйна има разрушения от руските бомби, а при нас действителна разруха. Свикнахме с нея като бебе с напикан  памперс. Бенжамен Констан има проникновено наблюдение: „Покварата намалява, като се маскира“. Маскираната поквара ни съпровожда вече десетилетия. Разрушителна мерзост, която се опитва да ни бутне отново в нищото. Пораженията от моралните компромиси са ни покрили с белези. / прочети повече

Политиците – неизбежното зло

Отново потегляме към избори, като двойкаджии на пореден поправителен. С фенер в ръка ще търсим почтени и подготвени българи, които биха нагазили в политическото блато. Непреодолимо е, че способните, с професии далеч от политиката, не желаят да се занимават с политика, защото в политиката има твърде много негодници, които не стават за нищо друго, освен / прочети повече

Усмивката

    „Лицето му се отпусна успокоено и аз изумена видях, че на него се появи една лека усмивка – така се усмихваше Коко, когато виждаше нещо много хубаво, нещо мило и близко…    Лицето му изразяваше щастие, доброта и умиление.“   Цитат от книгата „Ние с Коко“ на поетесата Валентина Радинска     Израснах / прочети повече

НОВОРАЖДАНЕ

Ние съществуваме, защото се оглеждаме в очите на другите, с които споделяме живота си – в семейството, на работното си място и в общността, в която пребиваваме. Без споделен живот няма човешко щастие. Всеки човек има нужда от оценка, одобрение, признание. Човешкото щастие е немислимо без това признание и разбиране, че сме равнопоставени в човешката / прочети повече