Явор Иванов

InSpiro_br1-2009-new2_img_5

Хламидийни пневмонии

Настоящата статия е кратък обзор на съвременно разбиране за хламидийните инфекции и белодробната патология, която те причиняват. Основно място ще бъде отделено на най-честия причинител – Chlamydophilla pneumoniae. Етиология Родът Chlamydia включва три вида, които са патогенни за човека: Chlamydophilla pneumoniae (C. pneumoniae), C. psittaci и C. trachomatis. Всички те са малки микроорганизми, Грам-отрицателни, облигатно / прочети повече

Yavor_Fig_1PAH

Лечение на пулмонална артериална хипертония с антагонисти на ендотелиновите рецептори

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) се характеризира с прогресиращо повишаване на белодробното съдово съпротивление (БСС), развитие на десностранна сърдечна недостатъчност и смърт1,2. Най-често е идиопатична (наричана също първична пулмонална хипертония) или е усложнение на други болести и състояния, като склеродермия, системен еритематоден лупус, хроничен рецидивиращ белодробен тромбоемболизъм и др. Основно място в лечебния алгоритъм на ПАХ / прочети повече

YIvanov_casereport06

Случай на рецидив на белодробна туберкулоза

Описва се случай на млада жена с рецидив на белодробна туберкулоза. Рецидивът се манифестира 11 месеца след сполучливо приключване на първото лечение. Вероятни причини за рецидива са лоши социални условия и екзогенна суперинфекция. Важно е тези пациенти да бъдат обучени за разпознаване на симптомите на рецидива.   Ключови думи: белодробна туберкулоза, рецидив   Clinical case: / прочети повече