Ирен Цочева

„Недоносеният“ бял дроб – проследяване на развитието на дихателната система при деца и юноши

Използвани съкращения:   БПД – бронхопулмонална дисплазия ГС – гестационна седмица ЯМР – ядрено-магнитен резонанс ДДП – долни дихателни пътища КС – кортикостероиди   Ключови думи: недоносеност, БПД, хронична респираторна заболеваемост     До момента липсват ефективни методи, които да предотвратят преждевременните раждания, поради което подобрената преживяемост на бебета, които са родени на биологичните граници / прочети повече

Без компромиси при лечението на децата

„Primum non nocere“ е фундаментален принцип в изкуст-вото на лечителя. Още повече, когато пациентите са деца, не бива да бъдат допускани компромиси. Както ненавременното започване на лечение може да се отрази негативно на пациентите, така за жалост и ненужното или неадекватно приложение на медикаменти може сериозно да навреди. Независимо че поне на хартия живеем във / прочети повече

Диагностика и лечение на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца

Използвани съкращения АБ – антибиотик/ци ГДП – горни дихателни пътища ДДП – долни дихателни пътища ДП – дихателни пътища ИДДП – инфекции на долните дихателни пътища ОБ – остър бронхит ОБР – остър бронхиолит ПББ – протрахиран бактериален бронхит ППО – пневмония, придобита в обществото     Респираторният тракт е най-честата локализация на инфекция в / прочети повече