Георги Цанков

Човечен индивидуалист сред бездните на времето

Истински подвиг е решението на великолепната литераторка Евелина Белчева да предложи на вниманието на читателите най-съществените страници от огромните дневници на академик Петър Динеков, посветени на периода след политическата промяна в България, започнала от 1989 година.   Не виждам какво значително мога да изрека след всичко онова, което ни е известно за съкровищницата на академик / прочети повече