Гергана Петрова

Практическо приложение на индекс на белодробен клирънс при деца с бронхиална астма – представяне на клиничен случай

Резюме Децата с бронхиална астма най-често се диагностицират и проследяват посредством спирометрия. Известно е обаче, че децата с бронхиална астма често са с нормални показатели от функционалното изследване на дишането, дори и при значителнo изразени клинични симптоми. Все повече се акцентира на ролята на малките дихателни пътища за заболяването и фактът, че тяхното засягане не / прочети повече