Проф. Галина Кирова

Хиперсензитивен пневмонит – новото в контекста на прогресивните фиброзни заболявания на белия дроб

Резюме: Хиперсензитивният пневмонит е имуномедиирана болест, която се манифестира като интерстициална белодробна болест (ИББ) при предразположени индивиди, след експозиция на идентифициран или неизвестен фактор. Болестта не е рядка, но често разпознаването й се забавя или диагнозата се поставя на етап, в който са настъпили необратими фиброзни изменения в белите дробове.  Познаването на актуалните клинични препоръки за / прочети повече

fig 1 41

Да потанцуваме в кръг – Великата имитаторка

Татяна Ненкина, Галина Кирова   Татяна Ненкина, д-р, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда Галина Кирова, проф., дм, началник на Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда   Кореспонденция: д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда – София, бул. Никола Й. Вапцаров 51В, e-mail: tnenkina@abv.bg / прочети повече