Георги Момеков

Съвременни директно действащи противовирусни лекарства за лечение на грип

По данни на СЗО ежегодно 1 милиард души боледуват от грип, от които 3 до 5 милиона се считат за тежки случаи (особено при деца, възрастни хора и при имунокомпрометирани) и водят до 290 000 – 650 000 смъртни случая годишно1. Така несъмнено, дори в сянката на коронавирусната пандемия, лечението на грипа и предотвратяването на / прочети повече

fig 1 7

Фармакология на мускариновите антагонисти, използвани като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Николай Данчев   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000, e-mail: gmomekov@gmail.com     Инхалаторните антагонисти на мускариновите рецептори (M-холинолитици), са лекарства, които се препоръчват за фармакологичен контрол като инхалаторни бронходилататори (БДТР) при ХОББ и / прочети повече

fig 1 6

Адренергични рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти

Румяна Симеонова1 Магдалена Кондева1, Юлиян Войников2, Георги Момеков1   1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София; 2Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000, e-mail: gmomekov@gmail.com     Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с високо-селективни пълни или парциални / прочети повече

sykr 5

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com     Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече

fig 1 75

Антибиотиците и изкуството на войната

Георги Момеков – Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000; gmomekov@gmail.com     Бактериалните инфекции, особено тези, причинени от резистентни щамове, представляват огромна глобална заплаха за общественото здраве1. Възможностите за ефективна ерадикация на патогенните / прочети повече

sykrasht 7 5a

Мускаринови рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и механизми на сигнална трансдукция като основи за рационален дизайн на фармакологични модулатори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Росица Михайлова, Николай Данчев Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Георги Ставраков Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Добре известно е, че тонусът на гладката мускулатура на бронхите се определя / прочети повече

sykrasht 4a

Фармакология на мускариновите антагонисти, използвани като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Николай Данчев   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Инхалаторните антагонисти на мускариновите рецептори (M-холинолитици) са втората важна група лекарства, които се препоръчват за фармакологичен контрол като инхалаторни бронходилататори (БДТР) при ХОББ / прочети повече

sykrasht 4

Адренергични рецептори в белия дроб и клетъчни ефекти. Насоки за рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти като бронходилататори

Румяна Симеонова, Магдалена Кондева, Георги Момеков Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Юлиян Войников Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с  на високоселективни пълни или парциални / прочети повече

sykrasht 3

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов   Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече

sykrasht 5

Фармакодинамика, фармакокинетика и профил на безопасност на инхалаторните кортикостероиди

Георги Момеков, Румяна Симеонова, Николай Данчев -  Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Деница Момекова -  Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация,  Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са най-ефективните лекарства за / прочети повече