Боряна Атанасова

Смисъл на броя: Радиохирургия с Gamma knife – нова възможност за лечение на мозъчни метастази

Използвани съкращения:   КСР  – краниална стереотактична радиохирургия МРТ – магнитно-резонансна томография     Радиохирургията е вид лъчелечение, при което се прилага висока единична доза прецизно насочено йонизиращо лъчение в малък обем от тялото от множество некопланарно разположени кобалтови източници за постигане на „хирургичен“ резултат. Интракраниалната хирургия е алтернатива на стандартната неврохирургия, която невинаги може / прочети повече