Боян Балев

InSpiro-4-2010_img_36

Интервенционални процедури в гръдната клетка

Интервенционалната рентгенология е сбор от диагностични и терапевтични процедури, извършвани чрез малък кожен достъп, с миниатюрни технически средства, чието движение в тялото се направлява рентгенологично или чрез друг образен метод. Медицинската практика наложи разделение на многообразните интервенционални процедури по принципа васкуларни и неваскуларни методики. Докато васкуларните се извършват в специално оборудвани катетеризационни лаборатории и по / прочети повече

Клиничен случай на паранеопластичен хормонален синдром при дребноклетъчен белодробен карцином

Представя се клиничен случай на паранеопластичен хормонален синдром (ПХС) при 26-годишен пациент, постъпил в Клиника по нефрология и диализа по повод на оточен синдром. Проведените лабораторни, инструментални и морфологични изследвания доказаха наличие на дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК), чиято клинична изява е свързана с ектопична секреция на АСТН. Вероятно ектопична продукция на ACTH имат още феохромоцитомът, / прочети повече