Анелия Бочева

Самородни: Метастази в гръбначния стълб, тазовите кости и лопатката при пациент с карцином на гърдата (Описание на клиничен случай)

Използвани съкращения:   ВАС – Визуална аналогова скала  /болкова скала/ КДС – косто-диафрагмални синуси КТ – компютърна томография ЛВ – лимфни възли Л=Д – Ляво = Дясно при рефлексите МДЛ – медио-диафрагмална линия НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства СНР – сухожилни надкостни рефлекси ССС – сърдечносъдова сянка ЧМН – черепномозъчни нерви     Основна характеристика / прочети повече