Александър Михайлов

Efficacy and Safety of Viusid and Asbrip in Hospitalized Patients with Mild and Moderate COVID-19: A Randomized Controlled Trial

Резюме   ИЗВАДКА С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ Статията е налична на: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109173   Цели: Целта на това проучване е да се тестват Viusid и Asbrip като адюванти към стандартното лечение на пациенти с болест COVID-19, което би могло да благоприятства възстановяването на пациентите и да намали дните на хоспитализация. Дизайн: Това е рандомизирано, отворено, контролирано / прочети повече