А. Winkelmann

InSpiro-4-2010_img_50

Клетките на Клара – „епоним* от Третия Райх?”

В броя на Европейския респираторен журнал от октомври 2010 г. е публикувана статия, повдигаща въпроса за противоречивата употреба в наши дни на епоними, зародили се в годините на нацисткия режим. На кратко ще представя основните моменти от нея, като преводът е адаптиран за по-голяма яснота.   Напоследък се засили интересът към епонимните научни открития и / прочети повече