Александър Иванчев

Модерната старомодност на консерватизма

(Част IV – Учредителното събрание, конституцията и първостроителите)   Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. рязко слага край на всички идеи и проекти от последното десетилетие на нашето Възраждане, независимо дали дуалистични или други, за постигане на свободата по мирен път. Пророчески се оказват предвижданията на Св. Миларов, д-р Ст. Чомаков и други, / прочети повече

Модерната старомодност на консерватизма. (Част III – Консерватизмът през нашето Възраждане)

Александър Иванчев Историк, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Стопанският и обществен напредък на българския народ през Възраждането неминуемо се съчетал и с политическото му съзряване. Натрупаният опит от просветно-културното движение твърдо наложил две жизненоважни цели пред обществото ни – постигането на духовна самостоятелност, а след това и / прочети повече

Conservative

Модерната старомодност на консерватизма (Част II – Консерватизмът по света и у нас)

Както всяка друга идеология, така и консерватизмът изисква адекватна защита и прилагане на своите принципи. В реалния живот той е подложен на често несъстоятелни, но непрекъснати критики от страна на паралелни идеологии като либерализма и социалдемокрацията. След Първата световна война и съпътстващите я революции (Октомврийската в Русия и Ноемврийската в Германия), държавите-победителки с либерално управление / прочети повече

Ed burck

Модерната старомодност на консерватизма (Част I – Консервативната доктрина)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Тази изключително сложна и мащабна тема е тежко предизвикателство за всеки изследовател, а краткото ѝ представяне е крайно неблагодарна дейност, понеже общият обзор на един мирогледен начин на мислене не може да предложи задълбочено познание за него. Още повече, през / прочети повече

Galileo

Възникването на Инквизицията – между митовете и реалността

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   За съвременния човек терминът „инквизиция“ винаги извиква отрицателни асоциации и чувства, понеже (под)съзнателно го свързва с мракобесие, жестокост, несправедливост и антихуманност. В действителност латинският юридически термин inquisitio, -onis f, означава „следствие, разследване, изследване“, а оттам навлиза във френския език като / прочети повече

fig 4 Asir

Асирия – брутална жестокост и култ към знанието

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Едно от най-често употребяваните понятия в политическата история е „империя“. В журналистиката и изкуствата тази дума също широко се употребява, често пъти извън контекста на значението ѝ. Понякога и историците в стремежа си да подчертаят значимостта на някое държавно или / прочети повече

harem

Харемът – митове и действителност (III част – Османският харем)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   За щастие, поради наличието на много повече сведения от по-близките до нас векове, имаме сравнително по-подробна представа за структурата и организацията на османския султански харем, отколкото за този на арабските халифи. В множество научни изследвания от края на XIX в. / прочети повече

harem 1

Харемът – митове и действителност (II част – Мюсюлманският харем)

Александър Иванчев, учител по история – Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Преди Мохамед жените на Арабския полуостров имали по-голяма самостоятелност. Популярен пример в тази насока била първата му съпруга Хадиджа, която притежавала значително богатство, наследено от двамата ѝ предишни съпрузи – търговци. Докато е женен за нея, самият пророк е / прочети повече

harem

Харемът – митове и действителност (I част – Корените)

Александър Иванчев, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   В продължение на векове полигамният начин на живот, а оттам и харемът, занимавали умовете и въображението на моногамните европейци. Харемът присъства ярко в множество пътеписи, писма, описания и произведения на изкуството от XVI в. нататък и разпалва фантазиите на европейската / прочети повече

Bg

Независимостта на България – измислен или реален празник

Александър Иванчев – учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Санстефански прелиминарен (предварителен) мирен договор от 3 март 1878 г.: Чл.6. България се издига в автономно, поданно княжество с християнско правителство и народна милиция…   Освобождението от 1878 г. превръща младата Трета българска държава в автономно, васално и трибутарно / прочети повече