За първи път България ще бъде домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия

В периода 2-4 октомври 2014 г. под патронажа на Медицински университет – Плевен, ще се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия (3rd SEERSS Congress) на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев.

 

Проф. Григор Горчев

 

Огромна привилегия за България е, че столицата София ще бъде домакин на международен научен форум от подобен мащаб и значимост, който ще привлече водещи хирурзи от Европа и САЩ в сферата на роботизираната хирургия, за да споделят своя опит и научни достижения в гинекологията, урологията, общата хирургия и кардиологията.

Целта на конгреса е да се разшири мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика. Затова и тази година ще продължи инициативата, въведена за първи път в Атина 2013 по време на 2nd SEERSS Congress, наречена Junior SEERSS, за привличане на студенти по медицина и млади лекари за овладяване и усъвършенстване на уменията, техниките и методите на роботизираната хирургия. Форумът за младите лекари от страната и чужбина Junior SEERSS ще се проведе на 2 октомври с теоретична и практическа част – лекции ще изнесат специалните гости от Европа и САЩ, след което младите бъдещи хирурзи ще имат възможност да тренират своите умения за работа с роботизираната система на специален симулатор за обучение. Очаква се общият брой на студентите, които ще вземат участие в младежкото издание на конгреса, да бъде около 150, предимно млади медици от Атина и Медицински университет – Плевен.

В основните дни на конгреса – 3 и 4 октомври – ще се проведат две сесии „Хирургия на живо“, излъчени за аудиторията от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. На 3 октомври хирургия на живо в гинекологията ще извърши проф. д-р Григор Горчев, а на следващия ден демонстрацията на живо ще бъде в областта на общата хирургия, осъществена от новосформирания екип на проф. д-р Ташко Делийски за роботизирани интервенции. След сесиите „Хирургия на живо“ следват пленарните лекции на поканените видни хирурзи от САЩ и Европа в областта на роботиката – проф. Робърт Холоуей от Флорида Хоспитъл ще представи хирургичния си опит в гинекологията; проф. Страводимос ще представи гръцкия опит в урологията; проф. Константинидис ще изнесе лекция за опита в роботизираната обща хирургия; проф. Бонарос ще сподели опита си в роботизираната кардиологична хирургия.


 

Вашият коментар