„ХОББ, разказана за пациенти”

Брой № 1 (21) / март 2013, Възпалението при ХОББ

„ХОББ, разказана за пациенти” – второ преработено и допълнено издание, е вече на разположение на хората, за които хроничната обструктивна белодробна болест не е само медицинско понятие, а и личен проблем. Книгата ще задоволи интереса на засегнатите около 500 000 българи от това заболяване с разяснения за същността и причините за възникването му, за съвременните подходи в диагностицирането и лечението му, за развитието и етапите на болестта, с препоръки за запазване качеството на живот на болните.

Със сигурност не всички въпроси ще намерят отговор на страниците на това ново издание, съобразено със съвременните научни изследвания и аргументи, но то е една стабилна отправна точка за размисъл и интерпретация, както от пациентите, така и от техните близки, които заболяването волно или неволно засяга.

Авторите доц. Коста Костов, Началник на клиниката по белодробни болести към Военномедицинска академия-София, и Васил Шишков, асистент в Клиниката по белодробни болести във ВМА-София, посвещават този наръчник на своите пациенти с ХОББ с признателност и с уверението, че са писали с вдъхновение, което идва чрез тях. Намерението им е да помогнат за правилната оценка на началните симптоми и да не се допуска тяхното дълго пренебрегване, тъй като прогресивното нарастване на задуха во­ди до тежка инвалидизация на пациентите с всички последствия в личен и социален аспект.

Книгата е предназначена и за по-широката публика, проявяваща интерес към проблемите на медицината и по-специално – към диагнозата и терапията на ХОББ. Информацията е поднесена в достъпен, разбираем и практичен вид.

 


 

Вашият коментар